Klīnikas iVF Riga darba laiks svētkos

Cienījamie pacienti!

Sveicam maija svētkos!

1. maijs - Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas diena un Darba svētki;

4. maijs - Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena

Informējam Jūs par izmaiņām klīnikas darba laikos svētku dienās:

04.05. Brīvs
05.05. Brīvs
06.05. Brīvs
07.05. Brīvs

Klīnikas iVF Riga darba laiks

Pirmdiena - Piektdiena 09:00 - 17:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Cienījamie pacienti!

Informējam, ka sākot ar 2017. gada februāri pagarināts līgums ar NVD (Nacionālais Veselības dienests) un piešķirts papildfinansējums ģenētisko analīžu veikšanai. Šobrīd iVF Riga klīnikas ģenētiskā laboratorija veic sekojošas analīzes: kariotipa noteikšana, neinvazīva augļa Rēzus faktora noteikšana grūtniecēm, trombofīlijas molekulārā testēšana Valsts programmas ietvaros.

Lai veiktu šīs analīzes, ir nepieciešams nosūtījums no sekojošiem speciālistiem:*

Ģenētiskā analīze Apmaksā ar ārsta:
 • Trombofīlija
 • Augļa Rh faktora noteikšana
ģenētiķa, gastroenterologa, infektologa, ginekologa, dzemdību speciālista, neirologa, imunologa, alergologa, pediatra, onkologa, onkologa-ķīmijterapeita, hematologa, bērnu hematoonkologa, hepatologa, endokrinologa, neiroķirurga vai radiologa nosūtījumu
 • Kariotips
bērnu endokrinologa, endokrinologa, hematologa, onkologa, bērnu hematoonkologa, ārsta ģenētiķa vai pediatra nosūtījumu

*MK noteikumi: http://likumi.lv/doc.php?id=263457

Lūdzam ņemt vērā, ka valsts piešķirtie līdzekļi uz ģenētisko analīžu veikšanu ir ierobežoti, tāpēc pirms došanās uz klīniku ir nepieciešams precizēt analīžu veikšanas iespēju valsts finansējuma ietvaros, piezvanot galvenajai administratorei Nataļjai Kuharei pa tālr. 67 111 117.

 

INFORMĀCIJA PAR TELPU UN VIDES PIEEJAMĪBU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMIEM PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

SIA „IVF Riga”, ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem,  tādejādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētajām prasībām:

 • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros;
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu;
 • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju;
 • ir pieejama tualetes telpa.

Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās struktūrvienībās:

Ambulatorie pakalpojumi - ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, procedūru kabinets.

Ja pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:

 • iepriekš zvanot reģistratūrai;
 • vēršoties pie jebkura darbinieka.

Darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:

 • Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus darbiniekus.
 • Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli.
 • Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.
 • Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpās, kurās ieeja pieļaujama speciālā aizsargtērpā/aprīkojumā. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
 • Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.

Informācija par kārtību, kādā nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir pieejama reģistratūrā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē mājaslapā.

Klīnikas iVF Riga ģenētiskās laboratorijas jaunumi

Klīnikas iVF Riga ģenētiskās laboratorijas jaunumi

Vēlamies pievērst uzmanību: klīnikas iVF Riga ģenētiskā laboratorija veic Pirmsimplantācijas ģenētisko diagnostiku (PGD) jeb monogēno slimību analīzi ģimenēm, kurām veikta ģenētiskā izmeklēšana un molekulāri apstiprināta slimības...

Vairāk

Konference "Ieviestās inovācijas Latvijas medicīnā"

Konference "Ieviestās inovācijas Latvijas medicīnā"

Ar prieku paziņojam, ka 28. februārī klīnikas "iVF Riga" jaunajā konferenču zālē notika pirmā mediķiem paredzētā izglītojošā konference "Ieviestās inovācijas Latvijas medicīnā". Mūsu ārsti labprāt dalījās ar savu pieredzi...

Vairāk

Visi jaunumi

Mūsu partneri:
 • Origio
 • Saules aptieka
 • E.Gulbja labaratorija
 • DHL
 • Local life
 • Albert Hotel
 • MedLink
 • Baltijas informācijas tehnoloģijas
 • Santaks
 • FertiliTech
 • Klimata serviss
 • Linde Healtcare
 • MerckSerono
 • IT Platforma
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Scanmed
 • nordisktcentrum
 • Research Instruments