Klīnikas iVF Riga darba laiks

Pirmdiena - Piektdiena 09:00 - 17:00
Sestdiena Brīvdiena
Svētdiena Brīvdiena

Cienījamie pacienti!

Informējam, ka sākot ar 2016. gada aprīli pagarināts līgums ar NVD (Nacionālais Veselības dienests) un piešķirts papildfinansējums ģenētisko analīžu veikšanai (kariotipa noteikšana, neinvazīva augļa Rēzus faktora noteikšana grūtniecēm utt.).

Lūdzam ņemt vērā, ka valsts piešķirtie līdzekļi uz ģenētisko analīžu veikšanu ir ierobežoti, tāpēc pirms došanās uz klīniku ir nepieciešams precizēt analīžu veikšanas iespēju valsts finansējuma ietvaros, piezvanot galvenajai administratorei Karolīnai Burlakai pa tālr. 67 111 117.

 

 

INFORMĀCIJA PAR TELPU UN VIDES PIEEJAMĪBU VESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMIEM PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM

SIA „IVF Riga”, ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem,  tādejādi nodrošinot atbilstību Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumos Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” minētajām prasībām:

 • ir nodrošināta patstāvīga iekļūšana ārstniecības iestādē;
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja ārstniecības iestādes stāva ietvaros;
 • ir nodrošināta patstāvīga pārvietošanās iespēja uz attiecīgo stāvu;
 • personām ar redzes vai dzirdes traucējumiem ir nodrošināta iespēja saņemt skaņas vai vizuālo informāciju;
 • ir pieejama tualetes telpa.

Veselības aprūpes pakalpojumu vides pieejamība nodrošināta visās struktūrvienībās:

Ambulatorie pakalpojumi - ambulatorās aprūpes kabineti, dienas stacionārs, procedūru kabinets.

Ja pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā – kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:

 • iepriekš zvanot reģistratūrai;
 • vēršoties pie jebkura darbinieka.

Darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:

 • Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus darbiniekus.
 • Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli.
 • Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.
 • Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpās, kurās ieeja pieļaujama speciālā aizsargtērpā/aprīkojumā. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
 • Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņām saprotamā veidā, ja nepieciešams, izmantojot piktogrammu (simbolu) sistēmu.

Informācija par kārtību, kādā nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir pieejama reģistratūrā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē mājaslapā.

ESHRE rīkotie kursi "Basic training courses of paramedics working in reproductive health"

ESHRE rīkotie kursi "Basic training courses of paramedics working in reproductive health"

No 19. -21.maijam Serbijas galvaspilsētā Belgradā notika ESHRE rīkotie kursi “Basic training courses of paramedics working in reproductive health”, kursus šogad apmeklēja arī klīnikas IVF Rīga vecmāte Viktorija Everte-Burve....

Vairāk

PGDIS ikgadējā konference Boloņā

PGDIS ikgadējā konference Boloņā

2016. gada 8.-11. maijā Boloņā (Itālijā) notika PGDIS (Preimplantation Genetic Diagnosis International Society) ikgadējā konference, kas pulcināja preimplantācijas embriju testēšanas vadošos speciālistus no visas pasaules. Šogad...

Vairāk

Visi jaunumi

Mūsu partneri:
 • Origio
 • Saules aptieka
 • E.Gulbja labaratorija
 • DHL
 • Local life
 • Albert Hotel
 • MedLink
 • Baltijas informācijas tehnoloģijas
 • Santaks
 • FertiliTech
 • Klimata serviss
 • Linde Healtcare
 • MerckSerono
 • IT Platforma
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Scanmed
 • nordisktcentrum
 • Research Instruments