Aleksandra Vežāne

Aleksandra Vežāne

Aleksandra Vežāne

Molekulārā bioloģe, Cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste

Specialitāte:

Molekulārā bioloģe, Cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste


Izglītība:

2010. gadā ir pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi maģistra grādu bioloģijā. 2013. gadā ir pabeigusi doktorantūras studijas Latvijas Universitātē ar specializāciju molekulārajā bioloģijā


Papildus informācija:

Vairāk nekā desmit gadu ilga pieredze zinātniskajā pētniecībā molekulārās bioloģijas jomā. Aktīva līdzdalība vietējās un starptautiskās konferencēs.