Alīna Seļezņova

Alīna Seļezņova

Alīna Seļezņova

Reproduktoloģe, ginekoloģe – dzemdību speciāliste.

Specialitāte:

Reproduktoloģe, ginekoloģe – dzemdību speciāliste


Izglītība:

2004. gadā pabeigusi P. Stradiņa Universitāti un ieguvusi ārsta grādu. 2012. gadā pabeigusi RSU rezidentūru specialitātē „dzemdniecība un ginekoloģija”, sertificēta ginekoloģe un dzemdību speciāliste. Strādāja P. Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā ginekoloģijas nodaļā un ambulatorā praksē.


Informācija pacientiem:

Ieguvusi praktiskās iemaņas specializētās apmācību programmās. Regulāri pilnveido zināšanas apmācības kursos, semināros un kongresos. Ir pieredze neatliekamajā ginekoloģijā.


"Lielākās sievietes tiesības – būt mātei" (L. Yutang)

  • Elīna Rozīte

    Biotehnoloģiju un cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste

  • Inessa Čabaka

    Administratore

  • Ilze Ķirse

    Lietvede