Dmitrijs Perminovs

Specialitāte:

Molekulārais biologs


Izglītība:

Ir pabeidzis Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultāti un ieguvis Dabaszinātņu maģistra grādu bioloģijā ar izcilību


Papildus izglītība:

Ir piedalījies zinātniskās darbībās un publikācijās. Aktīvi papildina savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas, piedaloties vietējās un starptautiskās tālākizglītības semināros, kursos un apmācībās


Papildus informācija:

Doktorants Latvijas Universitātē

  • Evita Arāja

    Vecākā medicīnas māsa

  • Marina Vaļetko

    Pacientu koordinatore

  • Dr. Jana Tivari

    Anestezioloģe-reanimatoloģe