Dr. Irina Kovaļova

Dr. Irina Kovaļova

Dr. Irina Kovaļova

Reproduktoloģe, ginekoloģe-dzemdību speciāliste

Specialitāte:

Reproduktoloģe, ginekoloģe-dzemdību speciāliste


Izglītība:

Sertificēta ārste ginekoloģe-dzemdību speciāliste 2008.gadā absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes medicīnas fakultāti un ieguvusi ārsta specialitāti.

Pabeigusi RSU Tālākizglītības fakultāti, apguvusi pilnu studiju programmu "Rezidentūra medicīnā" un ieguvusi ginekologa un dzemdību speciālista kvalifikāciju.


Kvalifikācijas celšana:

Papildus apguvusi praktiskās iemaņas specializētos kursos ESHRE, regulāri pilnveido zināšanas apmācības kursos, semināros un kongresos.


Informācija pacientiem:

4 gadus nostrādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā, paplašinot profesionālo redzesloku, sniedzot palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas medicīniskās situācijās, un risinot jautājumus nestandarta gadījumos.

  • Dr. Jana Tivari

    Anestezioloģe-reanimatoloģe

  • Nadežda Runce

    Pacientu koordinatore

  • Sandra Jirgensone

    Sertificēta internās aprūpes māsa