Elīna Rozīte

Elīna Rozīte

Elīna Rozīte

Biotehnoloģiju un cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste

Specialitāte:

Biotehnoloģiju un cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste


 

Izglītība:

Pabeigusi Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti un ieguvusi maģistra grādu.


 

Informācija pacientiem:

Vairākkārt piedalījusies zinātniskās darbībās un publikācijās. Aktīvi papildina savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ieguvusi vieszinātnieces pieredzi Austrālijā, Adelaidas universitātes Medicīnas skolā, kā arī Krievijā, Sibīrijā, Tomskas Politehniskā universitātē.

  • Sandra Krasucka

    Embrioloģe-bioloģe

  • Alīna Seļezņova

    Reproduktoloģe, ginekoloģe – dzemdību speciāliste.

  • Dr. Dmitrijs Poļaks

    Ārsts-internists, akupunktūras ārsts