Arita Blumberga

Specialitāte:

Embrioloģe-bioloģe


Izglītība:

2009. gadā pabeigusi LU bioloģijas fakultāti un ieguvusi dabas zinātņu bakalaura grādu bioloģijā.

Turpinot studijas, 2011.gadā pabeigusi LU bioloģijas fakultāti un ieguvusi veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē.


Informācija pacientiem:

Vairāk nekā trīs gadus ilga profesionālā pieredze, stradājot par ģenētiķi un pusotra gada pieredze stradājot par uztura speciālistu pie jaundzimušo skrīninga un fenilketonūrijas ārstēšanas BKUS (Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā).

Regulāri apmeklē kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, konferences un seminārus.