Evija Jokste-Pīmane

Evija Jokste-Pīmane

Evija Jokste-Pīmane

Embrioloģijas laboratorijas vadītāja, embrioloģe-bioloģe, kvalitātes sistēmas vadītāja

Specialitāte:

Embrioloģijas laboratorijas vadītāja, embrioloģe-bioloģe, kvalitātes sistēmas vadītāja


Izglītība:

Pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi dabaszinātņu grādu bioloģijā, kā arī veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē.


Kvalifikācijas celšana: 

Piedalās pieredzes apmaiņā ar citu klīniku darbiniekiem. Piedalās starptautiskās ar nozari saistītās zinātniskās konferencēs un kvalifikācijas celšanas kursos Eiropā un citur pasaulē.


Informācija pacientiem:

Ar augstu atbildības sajūtu gādāt par visām dzīvajām šūnām, kuras nonāk embrioloģijas laboratorijā un rūpīgi veikt to novērtēšanu un visas standarta procedūras, lai sasniegtu maksimāli pozitīvu apaugļošanās rezultātu.

  • Diāna Legzdiņa

    Molekulārā ģenētiķe

  • Dr. Pāvels Zaikovskis

    Psihiatrs

  • Inessa Čabaka

    Administratore