Evita Arāja

Evita Arāja

Evita Arāja

Vecākā medicīnas māsa

Specialitāte:

Vecākā medicīnas māsa


Zinātniskie grādi:

Pabeidza Rīgas P. Stradiņa universitāti.


Kvalifikācijas celšana:

Ieguva profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikāciju. Lai celtu kvalifikāciju piedalās dažādos kursos un semināros.


Informācija pacientiem:

Labsirdīga un atsaucīga, nodrošina, lai pacienti ārstēšanas procesa laikā justos komfortabli.

  • Dr. Irina Kovaļova

    Reproduktoloģe, ginekoloģe-dzemdību speciāliste

  • Nataļja Kuhare

    Galvenā administratore

  • Alīna Seļezņova

    Reproduktoloģe, ginekoloģe – dzemdību speciāliste.