Ilze Ķirse

Specialitāte:

Lietvede


Izglītība:

Pabeigusi Latvijas Universitātes Svešvalodu fakultāti, kā arī Latvijas Universitātes Grāmatvedības institūtu (Ekonomista kvalifikācija grāmatvedībā). Pabeigusi Rīgas Starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolu un ieguvusi profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā


Informācija pacientiem:

Daudzu gadu pieredze banku nozarē

  • Diāna Legzdiņa

    Molekulārā ģenētiķe

  • Dr. Violeta Fodina

    Medicīnas direktore, reproduktoloģe, ginekoloģe-dzemdību speciāliste

  • Zita Gaidule

    Pacientu koordinatore