Inita Irbe

Specialitāte:

Citoģenētiķe


Izglītība:

2010. gadā pabeigusi Daugavpils universitāti un ieguvusi Dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā.


Informācija pacientiem:

Vairāk nekā trīs gadus ilga profesionālā pieredze citoģenētikā Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā.

  • Marina Vaļetko

    Pacientu koordinatore

  • Elīna Rozīte

    Biotehnoloģiju un cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste

  • Sandra Jirgensone

    Sertificēta internās aprūpes māsa