Jeļena Silkalna

Specialitāte:

Pacientu koordinatore


Izglītība:

Iegūta vecmātes specialitāte vidējā speciālajā izglītībā 1. Rīgas Medicīnas koledžā.


Kvalifikācijas celšana:

Aktīvi piedalās gan starptautiskajos, gan vietējos semināros un kursos, kuri ir veltīti pacientu koordinēšanai un medicīnas turismam un ir Eiropas cilvēka reproduktoloģijas un embrioloģijas asociācijas biedre (ESHRE)


Informācija pacientiem:

9 gadu ilga profesionālā pieredze pacientu koordinēšanas sfērā.

 

Es bušu ar Jums visu laiku  – no Jūsu pirmā zvana līdz Jūsu mazuļa piedzimšanai.

  • Elīna Rozīte

    Biotehnoloģiju un cilmes šūnu centra laboratorijas speciāliste

  • Dr. Jana Tivari

    Anestezioloģe-reanimatoloģe

  • Dr. Natālija Vedmedovska

    Medicīnas zinātņu doktore