Marija Urbo

Specialitāte:

Vecmāte


Izglītība:

2014. gadā absolvejusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi profesionālo bakalauru grādu veselības aprūpē, iegūstot vecākas vecmātes kvalifikāciju. Ir piedalījusies ERASMUS studentu apmaiņas programmā, kurās ietvaros izgajusi praksi Kuopio Uneversitātes slimnīcā. 2015. gada RSU zinātnisko rakstu krājumā tika publicēts pētnieciskais darbs. 2017. gadā absolvejusi Rīgas Stradiņa universitāti un ieguvusi veselības zinātņu maģistra grādu uzturzinātnē. Savas zināšanas nepārtraukti pilnveido apmeklējot zinātniskās konferences.


Kvalifikācija:

Galvenā vecmāte

  • Alīna Seļezņova

    Reproduktoloģe, ginekoloģe – dzemdību speciāliste.

  • Dr. Liene Korņejeva

    Ārste-ģenētiķe

  • Jeļena Silkalna

    Pacientu koordinatore