Rita Šlapiņa

Rita Šlapiņa

Rita Šlapiņa

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprupes māsa

Specialitāte:

Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprupes māsa


Izglītība:

2011.-2012.g. LU, ieguvusi profesionālo bakalura grādu veselības aprūpē un anastēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsas kvalifikāciju.
2008-2011.g. LU P. Stradiņa medicīnas koledža, ieguvusi medicīnas māsas kvalifikāciju.
2006.- 2008.g. Rīgas „Juridiskā Koledža”, ieguvusi nekustamā īpašuma pārvaldnieka kvalifikāciju.


Kvalifikācijas celšana:

2006-2008.g. ieguvusi angļu valodas sertifikātu valodas mācibu centrā KLASS. 27.04.2008. – 22.06.2008. SPA School masāžu tehnoloģiju skola, beigusi apmācības kursu "Ķermeņa kopšanas SPA estētika".

  • Arita Blumberga

    Embrioloģe-bioloģe

  • Nadežda Runce

    Pacientu koordinatore

  • Marina Vaļetko

    Pacientu koordinatore