Sandra Krasucka

Specialitāte:

Embrioloģe-bioloģe


Izglītība:

Pabeigusi Latvijas Universitāti un ieguvusi maģistra grādu bioloģijā.


Informācija pacientiem:

Aktīvi papilda savas zināšanas un paceļ prasmes, apmeklējot gan Latvijas, gan starptautiskās konferences, kā arī piedaloties ideju konkursos un projektos.

  • Dr. Pāvels Zaikovskis

    Psihiatrs

  • Inita Irbe

    Citoģenētiķe

  • Sandra Jirgensone

    Sertificēta internās aprūpes māsa