Simona Duboka

Specialitāte:

Pacientu koordinatore


Izglītība:

Šobrīd mācās Biznesa augstskolā "Turība", studē Tūrisma un viesmīlības uzņēmumu vadības programmu


Informācija pacientiem:

Daudzgadu pieredze sekretāres amatā AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”

  • Dr. Irina Kovaļova

    Reproduktoloģe, ginekoloģe-dzemdību speciāliste

  • Viktorija Burve

    Vecmāte

  • Zita Gaidule

    Pacientu koordinatore