Ģenētiskie testi kompleksas sieviešu neauglības izmeklēšanai

Female Fertility Tests

Testi sieviešu neauglības izmeklēšanai

Klīnikas iVF Riga Reproduktīvās ģenētikas centrs iesaka pacientēm pirms mākslīgas apaugļošanas cikla veikt komplekso auglības pārbaudi, ar kuras palīdzību ir iespējams atbildēt uz jautājumu – kāpēc neiestājās grūtniecība? Izmantojot iegūtos rezultātus, izvairīties no potenciālajiem grūtniecības zaudēšanas riska faktoriem, kā arī, precizēt tālākās taktikas plānu, veiksmīga rezultāta sasniegšanai.

Indikācijas sievietēm, ja anamnēzē ir:

  • Abortus habitualis (divi vai vairāk missed ab.)
  • Grūtniecība, kas neskaidru iemeslu dēļ apstājusies otrajā vai trešajā grūtniecības trimestrī
  • Failed implantation (pie iepriekšēja IVF ārstēšanas neveiksmīga rezultāta)
  • Agrīni zaudēta grūtniecība (spontānais aborts)
  • Priekšlaicīga olnīcu izsīkšana

Analīzē iekļauts:

  • Trombofīlijas molekulārā testēšana (F5, F2 un MTHFR gēnu varianti)
  • PAI noteikšana paplašinātai iedzimtas trombofīlijas predispozīcijas izmeklēšanai
  • Fragilās X hromosomas testēšana priekšlaicīgas olnīcu izsīkšanas etioloģijas noskaidrošanai
  • Kariotipa (hromosomu skaita) noteikšana

Atbildes ir gatavas 4 nedēļu laikā!